PIn Lithium LIFE PO4 các loại: 12V 3.2V 3.7V 6V 24V 48V 60V Pin 72V / 84V / 96V / 108V / 120V / 360V / 10Ah / 24Ah / 30Ah / 42Ah / 50Ah / 100Ah / 150Ah / 200Ah / 300Ah / 400Ah / 600Ah / 800Ah / 1000Ah

3.2V 50Ah 12V 50Ah 24V 50Ah 48V 50Ah 3.2V - 1000V or more
3.2V 100Ah 12V 100Ah 24V 100Ah 48V 100Ah 10Ah - 1000Ah 

Bảng Thông số kỹ thuật và giá bán sản phẩm  chi tiết xin mời liên hệ để được cung cấp:

Zalo CSC SOLAR ENERGY Messenger CSC SOLAR ENERGY