Tầm nhìn: Kiến tao nên một Thế giới xanh mà ở đó mọi người đều yêu thích và sử dụng năng lượng sạch nhiều hơn. Trở Thành một trong những Công ty hàng đầu Việt Nam trong việc nghiên cứu, ứng dụng và vận hành nguồn năng lượng tái tạo.

Sứ mệnh: Đóng góp vào bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của từng cá nhân, doanh nghiệp hay tổ chức bằng việc sử dụng năng lượng sạch. Để theo đuổi sứ mệnh này CSC solar-energy luôn nỗ lực mở rộng kết nối với các đối tác toàn cầu, những người có cùng đam mê và lý tưởng. Dựa vào nền tảng R&D, chúng tôi không ngừng phát triển các giải pháp thân thiện môi trường với tài chính tối ưu và kĩ thuật tân tiến.

Facebook CSC SOLAR ENERGY Zalo CSC SOLAR ENERGY